Vängsö Flygplats ligger vackert i den sörmländska naturen!

Motorflygning pågår hela året. Segelflygningen startar i mars med fjällflygläger och fortsätter fram till oktober. Alla intresserade är mycket välkomna till flygfältet, kanske för att ta en provlektion i ett segelflygplan eller motorflyga. Och varför inte börja lära sig flyga? Klubben kan erbjuda skolning inom nästan allt för segel- och motorflyg till låga priser. Utvecklingsmöjligheterna är stora. Vi har allt från skolflygplan till rena tävlingsflygplan. Bogsering för segelflygare finns under hela sommaren.

För flygfältsinformation och pågående aktiviteter ring 0158-31212.

Alla motorflygare och segelflygare är varmt välkomna att landa på Vängsö Flygplats.
Men Innan du landar eller besöker oss läs igenom flygplatsinformationen och var noga med
trafikvarvet.