Segelflyg

Ta segelflygcertifikat på Stockholm-Gnesta Flygskola!

Vår flygutbildning varvar teori med praktik. Redan i maj startar grundutbildningen under helger. Men man kan också börja på en intensivkurs under sommaren eller kombinera med helger. När du har erhållit ditt segelflygcertifikat får du även ta med passagerare.

Den teoretiska utbildningen pågår parallellt med den praktiska utbildningen. Under skolningen brukar förmiddagarna ägnas åt teori och resten av dagen till flygning. Teorin behandlar allt från luftfartsbestämmelser, flygplanlära, aerodynamik och meteorologi.

Den grundläggande flygutbildningen sker i klubbens skolflygplan med dubbelkommando. När din lärare anser dig mogen får du börja flyga ensitsiga plan. Antalet flygningar under grundutbildning brukar bli ca 60 varav 20 ensamflygningar.

Det finns logimöjlighet på flygfältet. Under intensivkurserna så kan utbildningen ske i internatform med frukost, lunch och middag.

 

Prisuppgifter finns på följande länk: http://www.osfk.se/klubbinfo/priser-och-medlemsavgifter/

När du har färdigt certifikat får du flyga hur mycket du vill med klubbens plan. Många utbildar sig vidare inom någon eller några av fortsättningskurserna.

  • Sträckflygning. Under denna kurs förbättrar du landningstekniken, termikflygning, navigationskunskaperna, meteorologikunskaperna och får flyga med klubbens tävlingspiloter utanför flygfältets närområde, kanske 15-20 mil på en dag.
  • Tävlingsflygning. Under denna utbildning fortbildar du dig i sträckflygning och viktiga inslag är banläggning karta förväntat väder, vägval, optimal flygning, finalglidning med mera. Utbildningen sker ofta under en riktig tävling.
  • Avancerad flygning. För dig som gillar att vända upp och ned på planet, gör looping m m. Klubben erbjuder grundutbildningen, d v s med positiva G-krafter. Vid behov arrangeras även fortsättningskurs.
  • Instrumentflygning. För dig som gillar att följa med termiken in i molnbasen och kurva dig upp i molnet erbjuder vi IMC-utbildning.
  • Motorseglarbehörighet. Du kompletterar den teoretiska utbildning med valda delar av motorflygteorin och flyger in dig på klubbens motorseglare. Ett enkelt sätt att motorflyga i ett behagligt tempo och när vädret är bra helt enkelt stänga av motorn.

Anmälan

Om du vill anmäla dig till någon kurs eller har funderingar, är du välkommen att höra av dig till vår utbildningsansvarige eller segelfygchefen. Se vidare under kontaktsidan.