Kontakt Styrelse

Östra Sörmlands Flygklubb Styrelse Kontaktinformation

Adress


E-post

Östra Sörmlands Flygklubb
Box 78
646 21 Gnesta

Org. Nummer 819000-4054
Plusgiro 33 68 00-8
Bankgiro 223-4755

Funktion / Namn

Telefon


Vängsö Flygplats Fälttelefon (vissa tider endast)

076-559 27 60


Styrelse
Ordförande: Jan-Erik Dantoft
070-344 61 94
Vice ordförande: Alexander Koski
070-676 52 91

Kassör: Sven Blomberg

070-792 92 29

Sekreterare: Mats Skröder

076-633 99 00

Motorflygsektion: Niklas Larsson

073-070 74 10

Segeflygsektion: Kim Jarl

070-554 60 95

Suppleant: Ossi Mörnesten

070-571 61 51

Suppleant: Konrad Guzior

070-406 47 01

Adjungerade till styrelsen vid behov

Skolchef: Lennart Jonsson

070-582 16 45, 0158-310 88

Motorflygchef: Tomas Söderman

070-8478545

Segelflygchef: James Sundström

070-791 77 26

Fältchef: Anders Olsson

070-641 66 01

Fastighetsansvarig: Leif Gustavsson

070-379 96 26

Segelflygchef

James Sundström

070-791 77 26

Motorflygchef

Tomas Söderman

070-8478545

Tekniskt ansvarig

Inge Eriksson

070-822 67 33

Ansvarig hangarplats

Sven Blomberg

070-792 92 29

Ansvarig tankanläggning

Hans Stråhle

070-637 45 17

IT-ansvarig

Bertil Frodin

076-314 65 00