Kontakt Styrelse

Östra Sörmlands Flygklubb Styrelse Kontaktinformation

Adress   E-post
Östra Sörmlands Flygklubb
Box 78
646 21 Gnesta
Org. Nummer 819000-4054
Plusgiro 33 68 00-8
Bankgiro 223-4755
info@osfk.se
Funktion / Namn Telefon  
Vängsö Flygplats Fälttelefon (vissa tider endast) 076-559 27 60  
Styrelse    
Ordförande: Jan-Erik Dantoft 070-344 61 94 jan.dantoft@osfk.se
Vice ordförande: Alexander Koski 070-676 52 91 a.koski@live.com
Kassör: Sven Blomberg 070-792 92 29 sven.blomberg@osfk.se
Sekreterare: Mats Skröder 076-633 99 00 mats.skroder@osfk.se
Motorflygsektion: Niklas Larsson 073-070 74 10 larsson.n89@gmail.com
Segeflygsektion: Kim Jarl 070-554 60 95 kim.jarl@osfk.se
Suppleant: Ossi Mörnesten 070-571 61 51 ossi@mornesten.se
Suppleant: Konrad Guzior 070-406 47 01 konrad.guzior@gmail.com
Adjungerade till styrelsen vid behov    
Skolchef: Lennart Jonsson 070-582 16 45, 0158-310 88 lennart.jonsson@osfk.se
Motorflygchef: Tomas Söderman 070-8478545 tomas@jvf.se
Segelflygchef: James Sundström 070-791 77 26 james.sundstrom@osfk.se
Fältchef: Anders Olsson 070-641 66 01 olsson.anders@hotmail.com
Fastighetsansvarig: Leif Gustavsson 070-379 96 26 leif.gustavsson@osfk.se
Segelflygchef    
James Sundström 070-791 77 26 james.sundstrom@osfk.se
Motorflygchef    
Tomas Söderman 070-8478545 tomas@jvf.se
Tekniskt ansvarig    
Inge Eriksson 070-822 67 33 inge.eriksson@osfk.se
Ansvarig hangarplats    
Sven Blomberg 070-792 92 29 sven.blomberg@osfk.se
Ansvarig tankanläggning    
Hans Stråhle 070-637 45 17 hans.strahle@osfk.se
IT-ansvarig    
Bertil Frodin 076-314 65 00 it@osfk.se