Flygregler kring Vängsö

Flygregler kring Vängsö

Transportstyrelsen utfärdar flygtrafikregler i Sverige enligt internationellt avtal med ICAO. Flygplatsen är belägen i luftrumsklass G. Det innebär att flygtrafikledning inte förekommer. Lägsta tillåtna flyghöjd, utom vid start/ landning, är 500 ft/ 150 m. Luftfartyg av alla slag får framföras i luftrumsklass G, på 150 m höjd utan inskränkning såväl på dagen som på natten.

Transportstyrelsen utfärdar lågflygtillstånd för civila operatörer som behöver flyga på lägre höjd. Det är då i regel fråga om fotoflygning, vilträkning eller kraftledningskontroller. Även polismyndigheten flyger på låg höjd när så krävs och ibland med civila luftfartyg. 
Försvarsmakten (FFK) hyr ibland flygplan av flygklubben för havsövervakning och utbildning av sin personal. Sådan flygning kräver inte tillstånd.

Flygklubben bedriver även Brandflygsövervakning på uppdrag av länsstyrelsen.

Vi har en rekommenderad färdväg för start och landning som vi följer i möjligaste mån. Många gånger så kan flygsäkerheten motivera avsteg från den rekommenderade färdvägen Det kan exempelvis röra sig om stark sidvind eller andra närbelägna luftfartyg,

Kontakta oss om Ni har frågor.