Priser och medlemsavgifter

Medlemsavgift 
ordinarie: 1.800:-/år
"Junior" t.o.m. med 20 år 900:-/år
Pensionär fr.o.m. 65 år 900:-/år
Stödjande medlem  250:-/år
 
Förbundsavgifter för flygande medlemmar
Motorflygare  520:-/år
Segelflygare  1.025:-/år
Segel junior   460:-/år
 
Gällande prislista Segelflyg
Segelflygplan: Med segelflygabonnemang, ingen timdebitering. (720:-/tim. utan segelflygabonnemang).
Bogserpris:    Med segelflygabonnemang 40:-/100 meter (80:-/100 meter utan segelflygabonnemang).
Vid skolflygning debiteras alltid 600 meter.
Motorseglare(TMG Super-Dimona): 750:-/tachotimme (1.150:-/tachotimme utan segelflygabonnemang).
 
Vid utbildning tillkommer 100:-/start på segelflyg och 300:-/tachotimme vid utbildning TMG.
 
Happy hour! 
Halva priset på bogsering som utförs före kl:10:30 under en flygdag.
Ojämn bogserhöjd avrundas uppåt (exempel: 500m blir 600m / 2 = 300m) Gäller ej vid evenemang som C-läger, landningstävling etc.
 
Startpaket 4.500:- 
För dig som känner sig osäker på om segelflygning är det rätta valet, erbjuder vi ett startpaket bestående av 4 stycken flyglektioner samt en mindre teoriundervisning. Flygningarna kan fördelas valfritt under året samt att överblivna flygningar kan nyttjas året därpå.
.
 
Gällande prislista motorflyg
SE-KTU (PA 28 181)   1.600:-/ tachotimme Med abonnemang 1.200:-/ tachotimme 
SE-MLT PA 28 181  1.600:-/ tachotimme  Med abonnemang 1.200:-/ tachotimme
SE-CKB (Super Cub) 1420:-/ tachotimme Med abonnemang 1.020:-/ tachotimme
 
Vid skolning tillkommer 200:-/tim.
 
Abonnemangspriser
Segelflygabonnemang: 4.000:- per kalenderår
Motorflygabonnemang: 4.000:- / 365 dagar
Kombinerat Segel/Motor abonnemang 6.000:-/365 dagar
 
Gällande priser för gäster
Parkering av flygplan/helikopter utomhus  100:-/dygn  500:-/vecka
Övernattningsrum för enstaka natt/nätter    150:-/dygn