Priser och medlemsavgifter

Medlemsavgift 
ordinarie: 1.800:-/år
“Junior” t.o.m. med 20 år 900:-/år
Pensionär fr.o.m. 65 år 900:-/år
Stödjande medlem  250:-/år

 

Förbundsavgifter för flygande medlemmar
Motorflygare  540:-/år
Segelflygare  1.225:-/år
Segel junior   600:-/år

 

Gällande prislista Segelflyg
Segelflygplan: Med segelflygabonnemang, ingen timdebitering. (720:-/tim. utan segelflygabonnemang).
Bogserpris:    Med segelflygabonnemang 40:-/100 meter (80:-/100 meter utan segelflygabonnemang).
Vid skolflygning debiteras alltid 600 meter.
Motorseglare(TMG Super-Dimona): 850:-/tachotimme (1.250:-/tachotimme utan segelflygabonnemang).
Vid utbildning tillkommer 150:-/start på segelflyg och 300:-/tachotimme vid utbildning TMG.
Happy hour! 
Halva priset på bogsering som utförs före kl:10:30 under en flygdag.
Ojämn bogserhöjd avrundas uppåt (exempel: 500m blir 600m / 2 = 300m) Gäller ej vid evenemang som C-läger, landningstävling etc.
Startpaket 4.500:- 
För dig som känner sig osäker på om segelflygning är det rätta valet, erbjuder vi ett startpaket bestående av 4 stycken flyglektioner samt en mindre teoriundervisning. Flygningarna kan fördelas valfritt under året samt att överblivna flygningar kan nyttjas året därpå.

 

Gällande prislista motorflyg
SE-MMB (Evektor SportStar) 1.500:-/ tachotimme Med abonnemang 1.100:-/tachotimme
SE-MMC (Evektor SportStar) 1.500:-/ tachotimme Med abonnemang 1.100:-/tachotimme
SE-MLT (PA 28 181)  2.150:-/ tachotimme  Med abonnemang 1.500:-/ tachotimme
SE-CKB (Super Cub) 1.520:-/ tachotimme Med abonnemang 1.120:-/ tachotimme
SE-FSD (Rallye) 1.450:-/ tachotimme Med abonnemang 950:-/ tachotimme
Vid skolning tillkommer 200:-/tim.
Sjöflygplan
SE-KBT Christen Husky 2.300:-/timme Med abonnemang 1.800:-/timme
Vid skolning tillkommer 200:-/tim.
Abonnemangspriser
Segelflygabonnemang: 4.000:- per kalenderår
Motorflygabonnemang: 5.000:- / 365 dagar
Kombinerat Segel/Motor abonnemang 7.000:-/365 dagar

 

Gällande priser för gäster
Parkering av flygplan/helikopter utomhus  100:-/dygn  500:-/vecka
Övernattningsrum för enstaka natt/nätter    150:-/dygn