Priser och medlemsavgifter

Medlemsavgift 
ordinarie: 1.500:-/år
"Junior" t.o.m. med 20 år 750:-/år
Pensionär fr.o.m. 65 år 750:-/år
Stödjande medlem  250:-/år
 
Förbundsavgifter för flygande medlemmar
Motorflygare  450:-/år
Segelflygare  1.025:-/år
Segel junior   460:-/år
 
Gällande prislista Segelflyg
Segelflygplan: Med segelflygabonnemang, ingen timdebitering. (720:-/tim. utan segelflygabonnemang)
Bogserpris:    Med segelflygabonnemang 40:-/100 meter (80:-/100 meter utan segelflygabonnemang)
Motorseglare(TMG): 680:-/tachotimme (990:-/tachotimme utan segelflygabonnemang)
 
Vid utbildning till segelflygcertifikat tillkommer skolavgift på 100:-/flygning.
(en skolstart bogseras vanligtvis till 600meter)
Vid utbildning till motorseglarcertifikat tillkommer skolavgift på 300:-/tachotimme
 
Happy hour! 
Halva priset på bogsering som utförs före kl:10:30 under en flygdag.
Ojämn bogserhöjd avrundas uppåt (exempel: 500m blir 600m / 2 = 300m) Gäller ej vid evenemang som C-läger, landningstävling etc.
 
Startpaket 4.500:- 
För dig som känner sig osäker på om segelflygning är det rätta valet, erbjuder vi ett startpaket bestående av 4 stycken flyglektioner samt en mindre teoriundervisning. Flygningarna kan fördelas valfritt under året samt att överblivna flygningar kan nyttjas året därpå.
.
 
Gällande prislista motorflyg
SE-IAX (PA 28)   1.400:-/ tachotimme Med abonnemang 1.050:-/ tachotimme 
SE-MLT PA 28 181  1.500:-/ tachotimme  Med abonnemang 1.150:-/ tachotimme
SE-CKB (Super Cub) 1320:-/ tachotimme Med abonnemang 970:-/ tachotimme
 
Vid skolning tillkommer 200:-/tim.
 
Abonnemangspriser
Segelflygabonnemang: 3.500:- per kalenderår
Motorflygabonnemang: 3.500:- per år
Kombinerat Segel/Motor abonnemang 5.000:-/år
 
Gällande priser för gäster
Parkering av flygplan/helikopter utomhus  100:-/dygn  500:-/vecka
Övernattningsrum för enstaka natt/nätter    150:-/dygn