top of page

Klubbens Styrelse

Kontaktuppgifter till styrelsemedlemmar hittar du på myWeblog

Jan-Erik Dantoft

Ordförande

Mats Skröder

Sekreterare

Alexander Koski

Vice ordförande

Niklas Larsson

Sektionsledare Motor

Sven Blomberg

Kassör

Kim Jarl 

Sektionsledare Segel

bottom of page