Motorflygutbildning

MOTORFLYGUTBILDNING

ÖSFK utbildar till LAPL och PPL certifkat i egen regi och samarbetar med såväl Barkarby FK som Trosa FK för utbildning till UL certifikat.

Här nedan beskriver vi LAPL och PPL utbildning.

TEORI:

För LAPL och PPL läser man samma teori omfattande 9 olika ämnen och examineras i dessa av Transportstyrelsen. Vår teori bedrivs som en distansutbildning med fem dagar  (30 timmar) klassrumsundervisning fördelat på en helg per månad. Inför Transportstyrelsens prov skall man skriva godkända skolprov och dessa skrivs via dator och under övervakning av en provvakt/lärare. Transportstyrelsens prov skrivs också via dator och hos speciella provvakter godkända av myndigheten.

Avgiften för teorikursen är 11000 kr för medlemmar i ÖSFK och 12500 kr för utomstående.

Utbildningen kan påbörjas när som helst och läses med fördel parallellt med den praktiska skolningen.

 

LAPL-certifikat:

Ett LAPL certifikat (Light Aeroplane Pilots License) kräver minst 30 timmar praktisk flygutbildning innan flygprov inför transportstyrelsens kontrollant. Efter godkänt flygprov krävs ytterligare 10 timmars flygerfarenhet som ensam ombord innan man får ta med passagerare.
LAPL certifikatet innebär att man får flyga enmotoriga flygplan med en max startvikt på 2000kg samt max 3 passagerare. Man kan flyga ett flygplan med fler än 4 sittplatser, men är alltså begränsad till 3 passagerare oavsett.

Ett LAPL kan utökas till PPL genom kompletterande utbildning samt ett nytt flygprov.

 

PPL-certifikat:

Ett PPL certifikat (Private Pilots License) kräver minst 45 timmar praktisk flygutbildning innan flygprov inför transportstyrelsens kontrollant. PPL certifikatet innebär att man får flyga enmotoriga flygplan oavsett storlek.

Ett PPL certifikat kan byggas på med olika behörigheter såsom IR (Instrument Rating), ME (Multi Engine Rating) och andra flygplansklasser och typer ändå upp till Jet-flygplan!

Kostnader:

Ett LAPL certifikat kostar ca 80000 kr sammanlagt beräknat på minimikravet för utbildning.

Ett PPL certifikat kostar ca 110000 kr  sammanlagt baserat på minimikravet för utbildning.

Prisangivelsen är baserad på en utbildning motsvarande minimitid enligt krav (30 resp 45 timmar) med ett genomsnittligt skolpris på 1750 kr/timme samt kostnader för medlemskap, teorikurs, medicinskt certifikat, avgifter till transportstyrelsen för teoriprov, första utfärdande av radio och flygcertifikat, hyra av flygplan vid flygprov  samt kontrollantens avgift.


Det som inte är inräknat är eventuella landningsavgifter som kan tillkomma vid flygning till annan större flygplats, samt egen utrustning i form av headset (finns i flygplanen), flygplatskort m.m.