GOTT NYTT FLYGÅR!

 

Till våra medlemmar!

Det är snart jul och da får vi en för många av oss välbehövlig vila.
Men pass på att inte fylla ledigheten med en massa "måsten" utan istället njut
av ljusets högtid och ladda batterierna inför det kommande året.
 
Jag är säker på att många bra aktiviteter planeras, både hos motor- och segelsektionen.
Vängsö måste finnas på kartan. Några tävlingar både hos motor och segel är önskvärd.
Vi behöver ej starta på SM nivå. Det går bra på distriktsnivå eller varför inte på klubbnivå.
Vi inviterar några av våra grannklubbar att tävla mot ÖSFK, självklart på Vängsö.
 
Styrelsens v. ordf. Mats Skröder har initierad en frågerundgång till oss medlemmar om
hur vi vill att vår klubb skall se ut om fem år. Nu har vi alla möjlighet att svara
Mats och sätta tydligt avtryck hur vi vill ha det och vilka värdegrunder som klubben skall stå
för och vilken form av åtgärder som främjar klubben och medlemmarnas intresse.
 
Jag ber er att tänka på att hela klubben skall och måste känna sig involverad, och att vi skall arbete långsiktigt. Tiden går snabbt, en 3-5 års projektperiod bara rinner förbi, så vi måsta fånga möjligheter när dom bjuder sig.
Våra yngsta medlemmar skall involveras. Deras nätverk är av stor betydelse för klubben.
Det finns säkerligen en rekryteringspotential. Bjud in vänner till Vängsö och glöm inte provlektioner. Och passa på att nyblivne medlemmar får en mentor med
uppföljningsansvar. Sörj för att nya medlemmar får uppgifter i klubben, da känner
dom sig snarast hemmastad.
Vi behöver se till att hela tiden ha en lista på presumtiva nya medlemmar.
 
Jag önskar er alla en fröjdefull JUL och ett lyckosamt NYTT ÅR!
 
Robert Speich.

 

Kommentarer inaktiverade.