Sjöflygregler

Sammanfattning av sjöflygreglerna:         

Det mesta av reglerna är lika som tidigare.                         Öppna som pdf >>

Skillnaden mot tidigare:

PFT (Periodisk Flyg Träning) har ersatts med PC (Proficency Check ’Kompetenskontroll’) och att intervallet har minskat från 48-60 månader till 24 månader.

PC sjö liknar förfarandet som PC en-motor-kolv-land är och har varit. Det betyder att man måste göra en PC- kontroll var 24 månad för att förlänga sjöflygbehörigheten (max 3 mån innan för att behålla perioden).

Lättnader är:

Att flyga in sig på amfibieflygplan/flygbåt är klassad som skillnadsutbildning och kan genomföras av behörig lärare och antecknas i flygdagboken, alltså inget flygprov.

Har sjöflygbehörigheten varit ogiltig i mer än 12 månader så räcker det att göra en kompletterande utbildning vid en godkänd flygskola och att en (PC) utförs för att återfå sjöflygbehörigheten, alltså inget flygprov.

För att slippa (PC) sjö

Skall piloten under de sista 12 månaderna ha flugit minst 12 timmar på enmotorigt kolvmotor flygplan(land och/eller sjö) plus gjort minst 12 starter och landningar på enmotor-kolv-sjöflygplan. Då räcker det med att han under sista 12 mån perioden gjort en timmes flygträning med lärare/instruktör på sjöflygplan eller landflygplan, dock skall då minst 3 starter och landningar göras med sjöflygplan. En PC kontrollant förlänger behörigheten i certifikatet. Förlängningen kan då gälla för både land och sjöflyg.

I Östra Sörmlands flygklubbs regler så skall alla flygare göra minst ett flygträningspass med lärare varje år eller om flyguppehållet varit mer 3 månader. Detta innebär att flygträningen ovan blir uppfyllt och piloten behöver bara flyga minst 12 timmar per år för att slippa (PC) kontrollen.

Övergångsregler:

Dom som gjort Sjö-PFT enligt BCL tidigare har möjlighet att att göra nästa förnyelse (PC) efter gamla perioden (48 månader, certifikatets utfärdandedatum, max 60 mån).

Övrigt

Om man flyger i områden utan tilldelad radiofrekvens så är frekvens 123.42 MH en allmän frekvens för sjöflyg.