Uppdaterad ᐯ ᐯ ᐯ

        Last updated: 15 juni

Fältet är öppet

Fältet kan ibland vara blött och olämpligt för start och landning

Undvik onödig bilkörning på fältet

För PPR och aktuell flygplatsinformation ring: 

Anders 070-641 66 01    eller    Lennart 070-582 16 45

Fältet