Uppdaterad ᐯ ᐯ ᐯ

        Last updated: 4 april

Fältet är öppet

Fältet kan ibland vara blött och olämpligt för start och landning

Undvik onödig bilkörning på fältet

För PPR och aktuell flygplatsinformation ring: 

Erik 070-672 25 02    eller    Lennart 070-582 16 45

Fältet