Uppdaterad >>

        Last updated: 26 januari

STÄNGT!

Ingen flygning tillåten vare sig på stråket eller banan

Ingen bilkörning om det inte är fruset.

Det är alldeles för blött nu.

För PPR och aktuell flygplatsinformation ring: 

Erik 070-672 25 02    eller    Lennart 070-582 16 45

Fältet