Uppdaterad >>

        Last updated: 17 oktober

BANAN STÄNGD !

Nu är det så blött på fältet att vi tvingas att stänga banan.

Vill man flyga (efter eget omdöme) så får man använda stråket

Taxa inte nära hangarerna, det är blött.

För PPR och aktuell flygplatsinformation ring: Erik 070-672 25 02    eller    Lennart 070-582 16 45

Fältet