Uppdaterad >>

        Last updated: 17 november

ÖPPET med reservation!

Var uppmärksam vid start och landning, fältet börjar bli mjukt. Ingen bilkörning på fältet utom i yttersta nödfall.

För PPR och aktuell flygplatsinformation ring: 

Erik 070-672 25 02    eller    Lennart 070-582 16 45

Fältet