Segelflygcertifikat

Segelflygcertifikat

Vy över vinge
 

Vår flygutbildning varvar teori med praktik och startar redan i maj under helger varje flygsäsong. Man kan också börja sin utbildning med en intensivkurs under sommaren eller börja med att studera teori under vintern, ordningen av teori och praktik väljer du själv. När du har erhållit ditt segelflygcertifikat får du utöver att flyga ensam i flygplan utan lärare, även ta med passagerare.

Teorin behandlar allt från luftfartsbestämmelser, flygplanlära, aerodynamik och meteorologi. Flygutbildningen sker i klubbens skolflygplan i dubbelkommando med dig och din lärare i flygplanet. När din lärare anser dig mogen får du börja flyga ensitsiga plan själv. Antalet flygningar under grundutbildning brukar bli ca 60 st varav 20 st ensamflygningar innan den praktiska utbildningen för certifikatet är klar. När du har färdigt certifikat får du flyga hur mycket du vill med alla klubbens segelflygplan.

Efter certifikatutbildningen väljer många att lägga till olika tilläggskurser, såsom Cross-country flygning: för att segelflyga långa sträckor över Sverige, Tävlingsflyg, Konstflygning: för att göra loopar och rollar, motorsegelflyg: för att få flyga segelflygplan med motor, samt instrumentflygning: för att få flyga i moln.

 

eMail

Vägen till certifikat!

Visa alla steg här!