top of page

Socialt Ansvar

Våra medlemmar är medvetna om sitt sociala ansvar och många engagerar sig som hemvärnspiloter inom Frivilliga Flygkåren. Som ett bidrag till samhället har vår klubb tagit på sig uppdraget att genomföra brandflygningar i närområdet. Klubbens medlemmar donerar av sin tid för att flyga brandövervakningspatruller som en frivillig samhällstjänst. Tack vare detta har vi kunnat upptäcka och hantera många skogsbränder innan det blivit en fara, vilket har förhindrat skador på egendom och biologiskt liv. Vi har direkt kommunikation via radio till brandkåren på marken, vilket möjliggör en mer effektiv släckningsinsats även om branden redan har spridit sig.

Vårt engagemang sträcker sig också till att upprätthålla goda relationer med våra grannar. För att minska bullerstörningar har vi minimerat användningen av motordrivna flygplan under vissa helgdagar och i situationer där det är möjligt att undvika oljud. Östra Sörmlands flygklubb har valt att enbart använda blyfritt bränsle på vår flygplats, vilket bidrar till att minska vår miljöpåverkan och vår strävan att vara mer miljövänliga.

Vi är stolta över att kunna bidra till samhället på detta sätt och att fortsätta vara en ansvarstagande och respektfull del av vår omgivning. Vår passion för flygning kombineras med ett genuint engagemang för samhället och miljön, och vi strävar alltid efter att göra positiv skillnad med vår verksamhet. Som en klubb tror vi på att förena vår kärlek till flygning med ett starkt samhällsansvar, och vi ser fram emot att fortsätta bidra till Sveriges säkerhet och välbefinnande.

bottom of page