top of page

Våra motorflyglärare och kontrollanter

Flyglärarna har alla olika behörigheter och auktorisationer, detaljer nedan. Kontakta den flyglärare som har den behörighet du söker. Är du osäker, kontakta Peter Holm, 073-7473333 för hjälp. Välkommen till motorflygskolan!

438173257_3650960558459608_7152534945939310719_n.jpg

Claes M Johansson
info@firstclaespilot.se
070-7123912

FI(A) SEP(land) PPL, LAPL, NQ/NR SEP FCL945 klassförlängning (med lärartimme) TW, VP, EFIS, RG, SLPC

Johan Nikolaou
johan.nikolaou@gmail.com
070-8275238

FI(A) SEP(land) PPL, LAPL, NQ/NR, IR, SEP(sea) FE(A) SEP(land), SEP(sea), MEP(land), PC och flygprov TW, TC, VP, SLPC, EFIS, RG

Thomas Brandt
tbrandt@hotmail.se
073-3858506

FI(A) SEP(land) PPL, LAPL, NQ/NR, IR, ToG FE(A) SEP(land), MEP(land), PC och flygprov TW, TC, VP, SLPC, EFIS, RG

Niklas Sehlstedt
niklas.sehlstedt@hotmail.com
070-2422940

FI(A) SEP(land) PPL, LAPL, NQ/NR, IR SEP FCL945 klassförlängning (med lärartimme) TW, TC, VP, SLPC, EFIS, RG

Peter Holm
upochner@gmail.com
073-7473333

FI(A) SEP(land) LAPL SEP FCL945 klassförlängning (med lärartimme) TW, VP, EFIS, RG NUF, NLF (kontrollant)

FI(A) SEP(land) PPL, LAPL, NQ/NR, IR FE(A) SEP(land), MEP(land), PC TW, TC, VP, SLPC, EFIS, RG

Ejvind Nyberg
ej_nyberg@hotmail.com
073-9983323

FI(A) SEP(land) PPL, LAPL, NQ/NR, SEP(sea) SEP FCL945 klassförlängning (med lärartimme) TW, VP, EFIS

Björn Svensson
bjorn.sve@zohomail.eu
070-5524315

NUF/NL

Hasse Jörnén
hans@jornen.se
070-8750333

FI(A) SEP(land) PPL, LAPL, NQ/NR, PC Kontrollant PC/Förlängning TW, VP, EFIS, R

Bernt Kolm
bernt.kolm@telia.com
070-6754137

FI(A) SEP(land) PPL, LAPL, NQ/NR, SEP(sea) FE(A) SEP(land), SEP(sea), PC och flygprov

SEN(A) Kompetensbedömning AoC, TW, EP, EFIS

Niklas Larsson
larsson.n89@gmail.com
073-0707410

FI(A) SEP(land) PPL, LAPL, NQ/NR SEP FCL945 klassförlängning (med lärartimme) Kontrollant PC/Förlängning SEP(land), SEP(sea) TW, TC, VP, SLPC, EFIS, RG

Förkortningar

SEP: Single Engine Piston

MEP: Multi Engine Piston

PPL: Private Pilot License

LAPL: Light Aircraft Pilot License

NQ/NR: Night Rating

TW: Tail Wheel

TC: Turbo Charged

VP: Variable Pitch propeller

EFIS: Electronic Flight Information System

RG: Retractable Gear

NUFNLF: Nationellt Ultralätt Flygplan/Nationellt Lätt Flygplan

439253979_3650952008460463_7155473877037733102_n.jpg
bottom of page