top of page

Segelflygcertifikat

Vår flygutbildning varvar teori med praktik och startar redan i maj under helger varje flygsäsong. Man kan också börja sin utbildning med en intensivkurs under sommaren eller börja med att studera teori under vintern, ordningen av teori och praktik väljer du själv. När du har erhållit ditt segelflygcertifikat får du utöver att flyga ensam i flygplan utan lärare, även ta med passagerare.

Teorin behandlar allt från luftfartsbestämmelser, flygplanlära, aerodynamik och meteorologi. Flygutbildningen sker i klubbens skolflygplan i dubbelkommando med dig och din lärare i flygplanet. När din lärare anser dig mogen får du börja flyga ensitsiga plan själv. Antalet flygningar under grundutbildning brukar bli ca 60 st varav 20 st ensamflygningar innan den praktiska utbildningen för certifikatet är klar. När du har färdigt certifikat får du flyga hur mycket du vill med alla klubbens segelflygplan.

Efter certifikatutbildningen väljer många att lägga till olika tilläggskurser, såsom Cross-country flygning: för att segelflyga långa sträckor över Sverige, Tävlingsflyg, Konstflygning: för att göra loopar och rollar, motorsegelflyg: för att få flyga segelflygplan med motor, samt instrumentflygning: för att få flyga i moln.

Teori

Teoridelen botnar i att du ska skriva ett godkänt prov i sju ämnen, Allmän flyglära Meterologi, Flygmedicin och säkerhet, Navigation, Aerodynamik, Luftrum och bestämmelser sammt intrumentlära. Varje vinter håller vi en teorikurs i stockholm där vi lär ut och tentar av dessa ämnen så att du efter kursen kan fokusera på flygningen.

Vill du hellre läsa in teorin på egen hand går det bra, Utbildningsböckerna som vi använder heter "Segelflyg" Av Axelsson & Danewid. Dessa går att köpa från Segelflygförbundets butik vid namn Mayas Shop. När du läst på egen hand och bestämmer dig för att tenta hör du av dig till klubbens Utbildningskoordinatior och meddelar att du är redo att skriva prov.

SE-TVL.jpg

Förberedelse

Läkarundersökning (Medical klass 2 eller LAPL Medical)

Detta görs av en godkänd flygläkare. Fråga din läkare om han är en godkänd flygläkare eller om han kan hänvisa dig till någon. Annars finns det en lista över godkända flygläkare på transportstyrelsens hemsida.

11402830_1008964322448629_643465839006863938_o.jpg

Flygningen

Utbildningen till certifikat tar ca 15 timmar varav 10 med lärare och 5 timmar ensamflygning. Du har då fått minst 45 starter.
Dina första flygtimmar ägnar du dig åt grundläggande flygträning och att starta och landa. När din flyglärare tycker att du är mogen att flyga ensam får du göra det ungefär halvvägs in i utbildningen. Är du mer nyfiken på utbildningsplanen så hör av dig till klubbens koordinator i segelflygutbildning så hjälper vi till.
 
Du kan börja flyga redan samma år du fyller 14 år. Har du gällande motorflygcertifikat eller UL-certifikat kan utbildningen reduceras till 30 starter och 6 timmar. Avser du att ta segelflygutbildning att bara gälla motorseglare (TMG) så är utbildningen på 25 timmar.

När du har utfört alla flygövningar och då all teori är klar skickar flygklubbens skolchef in din certansökan till Transportstyrelsen och intygar att du har gått igenom den utbildning som krävs för certifikat. Efter lyckad uppflygning, certifikatet i hand och med alla flygtidskrav uppfyllda får du flyga alla klubbens flygplan i flygfältets närhet, själv eller efter med vänner som passagerare.

Helgskolning

I Östra Sörmlands flygklubb strävar vi efter att ha en flyglärare på fältet varje helg redo att flyga med elever. Dina avklarade övningar signeras av läraren i din elevdagbok så du enkelt kan skola med alla klubbens lärare när det passar dig. 

Flyglägret

Två veckor varje sommar har vi ett segelflygläger där vi 14 dagar i rad skolar segelflyg med elever. Under dessa två veckor intensivt flygande brukar halva utbildningen klaras av, det betyder att om du inte flygit innan flyglägret så strävar vi efter att du vid lägrets slut ska ha gjort din första ensamstart i ett flygplan där läraren står kvar på marken.

Efter Utbildningen

Så Småningom kan du lägga till ytterligare behörigheter på ditt certifikat, 

Sträckflygning:

Under denna kurs förbättrar du landningstekniken, termikflygning, navigationskunskaperna,
meteorologikunskaperna och får flyga med klubbens tävlingspiloter utanför flygfältets närområde, runt om i Sverige,
15-50 mil på en dag.


Tävlingsflygning:

Under denna utbildning fortbildar du dig i sträckflygning och viktiga inslag är banläggning
med avseende på förväntat väder, vägval, optimal flygning, finalglidning mm.


Avancerad flygning: 

För dig som gillar att vända upp och ned på flygplanet, gör looping m m. Klubben erbjuder
grundutbildningen, d v s med positiva G-krafter. Vid behov arrangeras även fortsättningskurs.


Instrumentflygning:

För dig som gillar att följa med termiken in i molnbasen och kurva dig upp i molnet
finns vi IMC-utbildning där du lär dig att flyga på instrument.


Motorseglarbehörighet: 

Du kompletterar den teoretiska utbildning med valda delar av motorflygteorin och
flyger in dig på klubbens motorseglare. Ett enkelt sätt att motorflyga i ett behagligt tempo och när vädret är
bra helt enkelt stänga av motorn eller åka på längre utflykter dit du bara kan åka med motor.    


Instruktörsbehörighet:

För dig som brinner för att andra också ska få lära sig segelflyga går det att bli instruktör och flyga flygplanet från baksits med en elev i framsätet som du får fömedla din kunskap till och lära upp till en fullfjädrad pilot.

bottom of page