top of page

Our motor flight instructors

Flyglärarna har alla olika behörigheter och auktorisationer, detaljer nedan. Kontakta den flyglärare som har den behörighet du söker. Är du osäker, kontakta Peter Holm, 073-7473333 för hjälp. Välkommen till motorflygskolan!

438173257_3650960558459608_7152534945939310719_n.jpg

Niklas Larsson
larsson.n89@gmail.com
073-0707410

PC SEP (land), PC SEP (sea), Tail wheel, EFIS, RG, Variable Pitch Propeller 

Johan Nikolaou
johan.nikolaou@gmail.com
070-8275238

PC and flight test SEP (land), SEP (sea), MEP (land), Tail Wheel, EFIS, RG, Variable Pitch Propeller 

Thomas Brandt
tbrandt@hotmail.se
073-3858506

LAPL / PPL, Flight test SEP (land), NQ, Tail Wheel, RU, VP, Towing pilot training

Niklas Sehlstedt
niklas.sehlstedt@hotmail.com
070-2422940

SEP (land), NQ, IR, Tail Wheel, EFIS, RG, Variable Pitch Propeller 

Peter Holm
upochner@gmail.com
073-7473333

LAPL SEP (land), NQ, Tail Wheel, EFIS, RG , Variable Pitch Propeller,  NUF, NLF

Johan Nikolaou
johan.nikolaou@gmail.com
070-8275238

PC and flight test SEP (land), SEP (sea), MEP (land), Tail Wheel, EFIS, RG, Variable Pitch Propeller 

Ejvind Nyberg
ej_nyberg@hotmail.com
073-9983323

FI PPL / LAPL,  SEP (sea), SEP (land), Tail Wheel, NQ, EFIS.

Niklas Sehlstedt
niklas.sehlstedt@hotmail.com
070-2422940

SEP (land), NQ, IR, Tail Wheel, EFIS, RG, Variable Pitch Propeller 

Hasse Jörnén
hans@jornen.se
070-8750333

LAPL / PPL, PC SEP (land), NG, Tail wheel, EFIS, RU, VP

Bernt Kolm
bernt.kolm@telia.com
070-6754137

SEP (sea),  PC and flight tests SEP (land), SEP (sea),  Competence assessment AoC, CRI and FI

Niklas Larsson
larsson.n89@gmail.com
073-0707410

PC SEP (land), PC SEP (sea), Tail wheel, EFIS, RG, Variable Pitch Propeller 

Förkortningar

SEP: Single Engine Piston

MEP: Multi Engine Piston

PPL: Private Pilot License

LAPL: Light Aircraft Pilot License

NQ/NR: Night Rating

TW: Tail Wheel

TC: Turbo Charged

VP: Variable Pitch propeller

EFIS: Electronic Flight Information System

RG: Retractable Gear

NUFNLF: Nationellt Ultralätt Flygplan/Nationellt Lätt Flygplan

439253979_3650952008460463_7155473877037733102_n.jpg
bottom of page